Tanaquil Arduin – Role Model Campaign

Photographer: Daisy Von Dutch ©
Make-up artist: Uliana Matkovska

Gemeente Den HaagVrede en Recht in een digitale wereld

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Organisaties en bedrijven in Den Haag werken aan ethische en juridische uitdagingen rond internet, big data-analyse, kunstmatige intelligentie en robotica. De stad heeft een lange traditie in het beschermen van de rechtsstaat, maar blijft innoveren met behulp van nieuwe technologieën. De deelname van talent aan deze traditie is een van de doelstellingen van de stad. De gemeente Den Haag steunt de campagne Equals om vrouwen te betrekken die een actieve rol spelen in leiderschap, verandermanagement en ICT.In English:

Municipality of The HaguePeace and Justice in a digital world

The Hague is the international city of peace and justice. Organizations and businesses in The Hague are working on ethical and legal challenges surrounding the internet, big data analytics, artificial intelligence and robotics. The city has a long-standing tradition of protecting the rule of law, yet it is continuing to innovate using new technologies. The participation of talent in this tradition is one of the cities objectives. The municipality of the Hague supports the Equals campaign to involve women who play an active role in leadership, change management and IT.

Tanaquil Arduin
Chief Data Officer at Gemeente Den Haag

Over

Ik ben Tanaquil Arduin, chief data officer bij de gemeente Den Haag. Ik werk al meer dan 20 jaar in de IT en vind het belangrijk om me in te zetten voor een betere wereld waarin iedereen telt en mee kan doen. Technologie en data kunnen daarbij helpen. Ik heb een achtergrond in informatiemanagement en bestuurskunde en lang in het bedrijfsleven gewerkt. Een aantal jaren geleden heb ik besloten om voor de overheid te gaan werken en heb daar nog geen dag spijt van gehad. Verder vind ik een positieve mindset en denken in kansen en mogelijkheden heel belangrijk. De manier waarop je in het leven staat kan alle verschil maken. Dat geldt zowel privé als zakelijk.

Wat of wie heeft jou geïnspireerd om voor jouw carriére te kiezen?

Ik zie in de wereld veel verdeeldheid en te weinig aandacht voor wat ons (ver)bindt. Ik wilde niet meer van de zijlijn toekijken maar daadwerkelijk in het hart van de overheid een bijdrage leveren. Daarnaast ben ik gek op technologie en heb ik zowel tijdens mijn studie als tijdens mijn privéleven veel inspirerende voorbeelden gezien van bevlogen mensen die met IT de mooiste doelen wisten te bereiken.

In English:

About

I’m Tanaquil Arduin, Chief Data Officer at the Municipality of The Hague. I’ve been working in IT for over 20 years, and I think it’s important to commit myself to a better world in which everyone counts and can participate. Technology and data can help with this. I have a background in information management and public administration and have worked in the business for a long time. A few years ago, I decided to work for the government, and I have not regretted it for a day. I also find a positive mindset and thinking regarding opportunities and possibilities significant. The way you approach life can make all the difference. This applies to both private and business.

What or Who inspired you to pursue your chosen career?

I see a lot of division in the world and too little attention to what connects us. I no longer wanted to watch from the sidelines but contribute to the heart of the government. In addition, I love technology, and during my studies and private life, I have seen many inspiring examples of passionate people who managed to achieve the best goals with IT.